Contoh Sambutan Halal Bihalal oleh Ketua RT

Acara halal bihalal di kampung, biasanya ketua RT mendapat jatah untuk memberikan sambutan.

Dalam susunan acara halal bihalal di kampung, sambutan ketua RT biasanya diletakkan setelah sambutan/laporan oleh ketua panitia halal bihalal. Baca: Sambutan/Laporan Ketua Panitia Halal bihalal.

Adapun pokok-pokok sambutan ketua RT dalam acara halal bihalal, misalnya adalah sebagai berikut:
  1. Salam Pembuka
  2. Isi sambutan
  3. Ucapan terima kasih
  4. Permohonan maaf
  5. Penutup
Berikut ini adalah contoh sambutan acara halal bihalal oleh ketua RT. Selamat membaca.

Gambar ilustrasi oleh Alexas_Fotos dari Pixabay


Contoh Sambutan Halal Bihalal oleh Ketua RT

Assalamualaikum wr wb
Selamat malam, Salam sejahtera untuk kita semua.

Kepada Bapak ketua RW yang saya hormati,
Kepada para tokoh, para sesepuh, serta bapak ibu hadirin yang saya hormati,
kepada para pemuda, remaja, anak-anak, segenap warga lingkungan Serasi yang saya cintai dan saya banggakan.

Marilah kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat, rahmat, serta limpahan kasih sayang dan rahmat-Nya kepada kita semua. Sehingga pada malam hari ini, kita bisa berkumpul bersama, di Taman Pendopo Perumahan Serasi ini, dalam rangka mengadakan acara halal bihalal tahun 2019. Nikmat ini perlu kita syukuri bersama, dengan mengucapkan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamiin.

Tak lupa, salam serta shalawat semoga tetap tercurah kepada junjungan kita bersama, kepada Nabi Muhammad SAW, yang senantiasa kita tunggu-tunggu syafaatnya di Yaumil Qiyamah nanti. Serta kita senantiasa berharap, untuk dapat meneladani akhlaq yang telah dicontohkan oleh beliau. Baik akhlaq beliau dalam memimpin keluarganya, akhlaq beliau kepada para sahabat, kepada para umatnya, dalam bermasyarakat, bahkan kita contoh bagaimana akhlaq beliau terhadap musuh-musuh beliau.

Hadirin warga Perumahan Serasi yang saya hormati,
Di bulan Syawal ini, saya pribadi mengucapkan mohon maaf lahir dan batin kepada panjenengan sekalian. Di dalam kehidupan sehari-hari, ketika bergaul, tentu saya tidak luput dari kesalahan. Kesalahan yang saya sadari maupun tidak saya sadari, kesalahan yang mungkin tidak saya sengaja, kesalahan yang saya tahu bahwa itu ternyata salah, maupun kesalahan yang mungkin saya tidak tahu bahwa hal itu salah. 

Oleh sebab itulah, saya mohon sudilah kiranya Anda sekalian memaafkan kesalahan kami.

BACA JUGA: Inspirasi Acara Halal Bihalal yang Menarik

Di dalam pergaulan, dalam merumuskan kebaikan bersama, seringkali kita memang berbuat salah. Manusia tempat salah dan lupa. Namun perlu kita sadari bersama, bahwa kita semua tentu menginginkan hal yang baik. Saya percaya bahwa warga Perumahan Serasi semuanya baik. Tidak ada satu pun warga yang ingin berbuat jahat.

Maka bila ada silang pendapat, itu biasa. Mungkin kita sering berdebat pada saat berembug dan bermusyawarah. Tapi kita ingat, semua itu demi kebaikan bersama. Maka bolehlah kita berdebat, namun ketika selesai musyawarah, dan keputusan telah diambil, kita terima keputusan tersebut dengan lapang dada, dan kita laksanakan bersama keputusan tersebut dengan penuh tanggung jawab. Tak perlu ada dendam di antara kita. Karena sekali lagi, kita berpedoman bahwa semua yang kita lakukan ini semata-mata hanyalah untuk kebaikan dan kemajuan lingkungan kita bersama.

Kemudian, saya mengajak diri saya sendiri pada khususnya, dan kepada hadirin pada umumnya. Marilah pada moment yang baik ini, kita lupakan ketidaknyamanan yang telah berlalu. Sekarang kita buka lembaran baru. Kita siap untuk mengerahkan tenaga dan pikiran kita, dan mungkin juga sedikit dari penghasilan kita, untuk kemajuan lingkungan kita tercinta.

Rasa terima kasih dan apresiasi yang tinggi kita berikan kepada segenap panitia yang telah bersusah payah mempersiapkan acara ini. Kepada para pemuda yang telah menyiapkan tempat dan perlengkapan, sound dan sebagainya, kepada tim kreatif acara, serta kepada ibu-ibu yang telah bekerja keras menyiapkan konsumsi. Sehingga acara kita pada malam hari ini betul-betul menjadi acara yang berkesan.

Kami menyadari, meskipun demikian, tentu acara ini bukanlah tanpa kekurangan. Maka dari itu, dengan sepenuh hati kami mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Semoga pada tahun depan, kita dapat memperbaiki kesalahan atau kekurangan-kekurangan tersebut sehingga ke depan semakin baik lagi.

Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya meminta maaf, terima kasih atas perhatian hadirin sekalian.

Wassalamualaikum wr wb.
close