Soal PAS Bahasa Jawa Kelas 3 SD Semester 1

Soal PAS Bahasa Jawa Kelas 3 SD Semester 1

Pelajaran bahasa Jawa adalah muatan lokal Provinsi Jawa Tengah yang harus diajarkan di jenjang sekolah dasar.

Tujuannya adalah, agar anak-anak siswa sekolah bisa menggunakan bahasa Jawa dengan baik, baik secara lisan maupun tertulis.

Di bawah ini adalah contoh Soal Penilaian Akhir Semester 1 (Gasal) mata pelajaran Bahasa Jawa untuk siswa kelas 3 SD.

Selamat membaca!

===
Soal yang terkait:

=====

Soal PAS Bahasa Jawa Kelas 3 SD Semester 1

Isian


1. Raden Werkudara iku Pandhawa kang nomer . . . .

2. Raden Werkudara duwe gaman kuku kang diarani . . . .

3. Wuragil-e Pandhawa yaiku Sadewa. Ukara Wuragil tegese pada karo anak . . . .

4. Pangeran Diponegoro lair ana ing kutha . . . .

5. Bocah yen sregep sinau bakale pinter. Kosok baline sregep yaiku . . . .

6. Yen wayah esuk rame jago padha kluruk. Tembung esuk kramane . . . .

7. Kerja bebarengan bisa maraki gawean abot dadi . . . .

8. "Ta" ditulis nganggo aksara Jawa yaiku . . . .

9.   Aksara Jawa iki diwaca . . . .

10. "waca", ditulis nganggo aksara Jawa yaiku . . . .


Uraian

1. Sebutna 2 wae jeneng liyane Raden Werkudara!

www.rifanfajrin.com


2. Tembung ing ngisor iki gantinen nganggo basa krama!

a. Jenenge cilik Pangeran Diponegoro yaitu Raden Mas Antawirya.
b. Untung Surapati duwe bojo jenenge Raden Gusik Kusuma.

3. Pak Tani

Ayem tentrem ing desane pak tani
Urip rukun bebarengan mbangun desa sak kancane
Pak Tani nyambut dawe tanpa pamrih
Wayah esuk wis padha nggiring sapine rame rame
Nggarap sawah lan kebonne


a. Kepriye kahanane ing desane pak tani?
b. Opo wae pagaweyan kang dilakoni wayah esuk?

4. Tulisen nganggo aksara Jawa tembung ing ngisor iki!

"rata kana"

5. Gawea ukara saka tembung ing ngisor iki!

a) resik
b) bebarengan


Kunci Jawabane

Isian

1. loro (2)

2. kuku pancanaka, gada rujakpala, gada lambita muka

3. keri dewe

4. Yogyakarta

5. kesed

6. enjing

7. enteng


Uraian

1. Bratasena, Bimasena, Bayusiwi, Haryasena, Jagal Abilawa, Kusumadilaga, Jayalaga

2. a. Nalika isih timur asmane Pangeran Diponegoro yaiku Raden Mas Anawirya.
b. Untung Surapati gadah garwa asmane Raden Gusik Kusuma

3. a. Ayem, tentrem, pada rukun
b. Nggiring sapi rame-rame, nggarap sawah lan kebonne

5. a. Latar umahe Utari resik amarga disaponi.
b. Bocah-bocah kelas 3 pada sinau bebarengan.
close