Soal Ujian Akhir Semester 1 Bahasa Jawa Kelas 3 SD

Berikut ini adalah contoh soal penilaian akhir semester 1 Bahasa Jawa kelas 3 SD. 

Soal-soal ini bisa kita jadikan sebagai latihan belajar menghadapi ujian akhir semester 1 bahasa Jawa Kelas 3.

Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.

www.rifanfajrin.com

Soal penilaian akhir semester 1 Bahasa Jawa kelas 3 SD

I. Pilihan ganda


1. Ukara andharan (pawarta) dipungkasi kanthi tandha . . . .

a. ?
b. !
c.  ,
d.  .

2. Ukara pitakon dipungkasi kanthi tandha . . . .

a. ?
b. !
c.  ,
d.  .

3. Sadurunge dadi layangan, Joko nggawe ragangan saka . . . .

a. kayu
b. kawat
c. pring
d. sada (biting)

4. Dluwang utawa kertas sing digunakake kanggo gawe layangan yaiku kertas sing . . . .

a. kandel
b. tipis
c. teles
d. reget

5. Blimbing wuluh rasane . . . .

a. kecut
b. legi
c. gurih
d. pait

6. Kembang blimbing wuluh iku bisa kanggo tamba . . . .

a. malaria
b. maag
c. typus
d. mumet

7. Ing ngisor iku kang kalebu ukara pakon yaiku . . . .

a. Endro nutup jendela
b. Sapa sing nutup jendela
c. Ayo jendelane padha ditutup!
d. Jendelane tutupana!

8. Suli mentas didukani simbah.

Tembung mentas tegese padha karo . . . .

a. lagi
b. durung
c. ora
d. bubar

9. Ibu kagungan kangmas. Asmane Yanto. Aku yen ngundang . . . .

a. Paklik Yanto
b. Bulik Yanto
c. Pakdhe Yanto
d. Budhe Yanto

10. Wong tuwane Bapak utawa Ibu diarani . . . .

a. ponakan
b. putu
c. simbah
d. pakdhe

11. "Baya lara" yen ditulis nganggo aksara Jawa dadi . . . .

an ng
bylr
anfr
rw rw

12. lwsb
Wacane . . . .

a. ala padha
b. lawa sanga
c. lawa saba
d. ana sada

13. Aksara Jawa kang sepisanan yaiku . . . .

a
c
f
j

14. Wit-witan ing alas padha ditegori kanthi sakarepe dhewe, mula akeh alas kang dadi . . . .

a. rungkut
b. resik
c. jembar
d. gundul

15. Maca kanthi nyuwara uga diarani maca  . . . .

a. titi
b. endah
c. cepet
d. seru

16. Kanggo nyanthelake wadhah layang ana tembok dibutuhake . . . .

a. kawat cilik
b. spidol
c. lem
d. kertas manila

17. Larasing gamelan diarani . . . .

a. pelog
b. buka
c. bawa
d. cakepan

18. Kuku kang wis dawa kudune  . . . .

a. dicat
b. diresiki
c. dikethoki
d. dilapi

19. Crita fabel kui nyritakake babagan . . . .

a. kewan
b. papan
c. pahlawan
d. lelembut

20. Aku lagi mangan sate, dene Bapak lagi . . . . sego goreng.

a. ngunjuk
b. dhahar
c. sare
d. siram


21. Simbah gerah waja. Aku pada karo simbah, aku kerep . . . .

a. masuk angin
b. lara untu
c. mumet
d. lara weteng

22. Ibu . . . . dhateng Surabaya esuk mau.

a. mundut
b. kondur
c. tindak
d. maos

23. . . . . sing ora mlebu sekolah dina iki?

Tembung pitakon kang trep kanggo njangkepi ukara ing nduwur yaiku . . .

a. ngapa
b. sapa
c. kapan
d. apa


24. Bagus ngumbah sepeda.

Ukara tanduk ing nduwur yen digawe ukara tanggap dadi . . . .

a. Sepeda dikumbah Bagus.
b. Ngapa Bagus ngumbah sepeda?
c. Kumbaha sepedane, Gus!
d. Bagus ngumbah sepeda ing ngarep garasi.


25. jw

Wacane . . . .

a. jaya
b. jawa
c. jaba
d. jala

===

Demikianlah Soal Ujian Akhir Semester 1 Bahasa Jawa Kelas 3 SD. Semoga bermanfaat. Amiiin
close