Kumpulan Latihan Soal Matematika SD Operasi Hitung Perkalian

 

Soal Perkalian SD

Soal Perkalian SD

Soal Pilihan Ganda

1. 54 x 10 = .........

Berapakah hasil perkalian di atas?

a. 520

b. 530

c. 540

d. 560


2. 7 x 81 = ..........

Berapakah hasil perkalian di atas?

a. 527

b. 537

c. 547

d. 567


3. 22 x 9 = .........

berapakah hasil perkalian di atas?

a. 168

b. 178

c. 188

d. 198


4. 9 x 88 = ..........

Berapakah hasil perkalian di atas?

a. 729

b. 792

c. 927

d. 972


5. 14 x 12 = ..............

Berapakah hasil perkalian di atas?

a. 167

b. 168

c. 169

d. 170


6. 66 x 10 = ..........

Berapakah hasil perkalian di atas?

a. 620

b. 630

c. 640

d. 660


7. 57 x 8 = ..............

Berapakah hasil perkalian di atas?

a. 430
b. 452
c. 456
d. 540

8. 75 x 9 = ..................

Berapakah hasil perkalian di atas?

a. 675
b. 756
c. 765
d. 567

9. 39 x 6 = ..............

Berapakah hasil perkalian di atas?

a. 123
b. 234
c. 456
d. 560

10. 8 x 62 = ..................

Berapakah hasil perkalian di atas?

a. 520
b. 530
c. 496
d. 560

11. 75 x 10 = ..........

Berapakah hasil perkalian di atas?

a. 720
b. 750
c. 740
d. 760

12. 97 x 5 = ..........

Berapakah hasil perkalian di atas?

a. 485
b. 458
c. 584
d. 548

13. 33 x 20 = ............

Berapakah hasil perkalian di atas?

a. 620
b. 630
c. 640
d. 660

14. 13 x 15 = ..........

Berapakah hasil perkalian di atas?

a. 195
b. 196
c. 197
d. 198

15. 7 x 42 = ..........

Berapakah hasil perkalian di atas?

a. 294
b. 249
c. 429
d. 492

[]
close