Contoh Soal PTS Bahasa Jawa Kelas 4 Semester 1 Kurikulum Merdeka Tahun 2022

Contoh Soal PTS Bahasa Jawa Kelas 4 Semester 1 

1. Irah-irahan kang jumbuh karo surasane wacan yaiku ...........

a. Sawangen lintang

b. Sawangen rembulan

c. Sawangen Srengenge

d. Sawangen mendhung

2. Gaweane madhangi manungsa ngupaya boga, tegese ngupaya boga yaiku .........

a. golek rejeki

b. golek duit

c. golek pangan

d. golek kamulyan

3. Dasa namane bathara surya yaiku .......

a. srengenge

b. rembulan

c. lintang

d. mendung

4. Wajibe bocah sekolah kudu ..........

a. golek pangan

b. tuku buku

c. maca crita

d. sinau lan maca buku

5. Pitutur luhur saka geguritan ing ndhuwur yaiku ...........

a. bocah sekolah kudu niru kaya srengenge

b. bocah kuwi sing sregep sowan marang guru

c. bocah sekolah menawa sinau kudu dielingake ibu

d. bocah sekolah kuwi kudu sregep sinau supaya bisa kelakon gegayuhane

6. Kosok baline tembung "ngresula" yaiku ........

a. ikhlas

b. sabar

c. susah

d. seneng

7. Pambarepe Pandhawa yaiku ........

a. Puntadewa

b. Janaka

c. Nakula

d. Sadewa


8. Paraga kang dicritakke gegurita ing nduwur yaiku .............

9. Basa kramane budhal yaiku .............

10. Saka geguritan kasebut, Bapak nduweni sifat ..........

11. Tembung liyane saka tembung "makarya" yaiku .........

12. Prabu Puntadewa iku pambarepe Pandhawa. Pambarepe artine........

13. Tembung "goroh" tegese .............

14. Pusakane Pramu Puntadewa kang awujud kitab jenenge ...........

15. Tulisen 3 (telu) wae jeneng liyane Prabu Puntadewa!

[]

close