SWARA JEJEG LAN MIRING KELAS 3 SD

 Rifanfajrin.com - Tegese Swara Jejeg lan Miring

Swara Jejeg (tegak) yaiku swara sing ora owah saka asline utawa diarani sampurna. Tegese swara sing diunekake kuwi pancen persis karo vocale a.i,u,e,o. {Swara Jejeg adalah swara yang tidak berubah dari aslinya atau sempurna. Artine swara yang dibunyikan/diucapkan sama seperti vokalnya a,i,u,e,o}

Tegese swara jejeg yaiku 

swara sing sing pamgucapane podbo karo tulisan asline ora dirubah soko asale utawa asline. Sempurna ora owah soko asline, lan metune swara persis karo huruf vocale a,i,u,e,o

Selanjutnya adala swara miring apa itu swara mirimg dalam bahasa jawa. Yaitu berlawanan dengan swara jejeg, swara miring adalahnswara yang audabberubah dari swara aslinya atau swara vocal asalanya yaitu a,i,u,e,o

Tegese swara miring yaiku Yaikunswara sing pangucapane ora podho karo tulosan asline utawa aksara asline. Suara sing wis owah soko asale lan wus berubah soko asale wis ora sampurna.

Swara miring tegese swara sing wis owah saka asline utawa ora sampurna. Tegese swara sing diunekake kuwi wis beda karo vocale (a,I,u,e,o). {Swara miring adalah swara yang berubah dari asline. Artinya swara yang diucapkan berbeda dengan vocal penulisan a,i,u,e,o}\

Kanggo luwih genahe coba gatekna tuladha swara Jejeg lan swara miring ing ngisor iki. {Untuk lebih jelanya perhatikan contoh swara Jejeg lan Swara miring ing Ngisor iki}.Tulisan kang kacithak werna abang minangka tenger swara jejeg utawa swara miring gumantung tuladha kang dikarepake. {tulisan yang dicetak warna merah merupakan tulisan yang dimaksut sebagai contoh swara jejeg atau swara miring} 


Contoh Swara Jejeg lan Swara Miring

Vocal "a" 

swara jejeg

Kula

Lara

Kuciwa

Werna

Swara

Swara miring

Kawula

Mangan 

Jajan

Larang

Vocal "i" 

swara jejeg

Tali

Sapi

Pipi

Bengi

Siji

Swara miring

Pitik 

Miring

Piring

Kulit

Salin

Vocal "u" 

Swara jejeg

Lemu

Sapu

Tuku

Watu 

Sangu

Swara miring

Jaluk

Karung

Balung

Kangkung

Sarung

Vocal "e" 

Sawa Jejeg

Suwe

Luwe

Sate

Dewe

Gawe

Swara miring

Seneng

Gelem

Kesel

Vocal "o"

Swara jejeg 

Bocah

Ora

Omah

Sopo

Soto

Swara miring

Pados

Roko

Nyolong

Bolong

Mojok

Aksara swara " e " miring pepet

Sepet,ruwet, mumet, memet, slamet, rapet, liwet, macet,gelem, seneng, pelem

Akhir kata

muga muga manfaat.

close