SOAL PTS BAHASA JAWA KELAS 3 SEMESTER 2

SOAL PTS BAHASA JAWA KELAS 3 SEMESTER 2


penilaian tengah semester1. Salah siji tembang macapat yaiku . . . .

a. Jamuran

b. Jaranan

c. Pocung

d. Kidang talun


2. Saben sapada (pada = bait/paragraf), tembang pocung kedadeyan saka . . . . larik/ukara.

a. 4

b. 5

c. 6

d. 8


3. Watake tembang pocung yaiku . . . .

a. Sembrana parikena

b. Nelangsa

c. Susah

d. Semangat


4. Tembang pocung biasane awujud . . . .

a. Cangkriman / bedhekan

b. Geguritan

c. Parikan

d. Guneman


5. Bapak pocung renteng-renteng kaya kalung. Dawa kaya . . . .

a. Sepur

b. Ula

c. Tali

d. Kali


Bapak pocung anane ing tanah kudus

Pinter nyimpen toya

Mangka tumpakaning jalmi

Gigir mbrenjul suku panjang gulu dawa

6. Batangane tembang pocung ing nduwur yaiku . . .

a. Onta

b. Sapi

c. Kendil

d. Genthong


7. Cerita awujud prastawa sing wis tau dilakoni/dialami diarani crita…

a. Pengalaman

b. Khayalan

c. Warta berita

d. Drama


8. Cerita pengalaman kang marakke ngguyu, diarani cerita pengalaman kang . . . .

a. Nelangsa

b. Medeni

c. Lucu

d. Ngisin-ngisini


9. Conto cerita pengalaman sing nyenengake yaiku . . . .

a. Nyabut untu ing puskesmas

b. Tiba kecemplung kalen

c. Didukani Ibu Guru amarga ora nggateake pelajaran

d. Ditumbaske sepeda anyar 


10. Cerita pengalaman tiba saka wit pelem, iku kalebu cerita pengalaman kang . . . .

a. Nyenengake

b. Sedih

c. Lucu

d. Medeni 


11. Wingi Minggu, Fina plesir menyang Rawa Pening. Tegese tembung plesir yaiku . . . .

a. Dolanan

b. Dodolan

c. Piknik

d. Mudik

12. Irah-irahan cerita pengalaman ing dhuwur yaiku . . . .

a. Nalika dina Minggu

b. Wisata Candi Gedong Songo

c. Plesir Menyang Candi Gedong Songo

d. Bandungan Hawane Adhem


13. Aku lan keluarga budhal menyang Candi Gedong Songo udakara jam . . . .

a. Wolu

b. Setengah Sanga

c. Sepuluh

d. Sewelas


14. Sawise tekan daerah Bandungan hawane krasa . . . .

a. Panas

b. Adhem

c. Sumuk

d. Ngantuk


15. Regane tiket mlebu ing wisata Candi Gedong Songo yaiku . . . .

a. Rp5.000,00

b. Rp10.000,00

c. Rp15.000,00

d. Rp20.000,00


16. Aku bola-bali menyang kamar mandi amarga . . . . mules.

a. Sirahku

b. Wetengku

c. Mripatku

d. Sikilku


17. Nico dijewer . . . . dening Ibu Guru amarga seneng ngganggu kancane.

a. Rambute

b. Kupinge

c. Irunge

d. Bathuke


18. Mbah Kakung . . . . menyang pasar nitih sepeda.

a. Sare

b. Tindak

c. Lunga

d. Dahar


19. Aku ngombe es degan, Ibu . . . . wedang ronde.

a. Ngunjuk

b. Dahar

c. Gerah

d. Siram


20. Bapak . . . . koran Suara Merdeka ing ruang tamu.

a. Mirengake

b. Nyerat

c. Maos

d. Mirsani


close