SOAL Penilaian Akhir Tahun (PAT) Bahasa Jawa Kelas 3 SD

SOAL Penilaian Akhir Tahun (PAT) Bahasa Jawa Kelas 3 SD

A. Pilihan ganda


1. Kosok baline tembung gelut yaiku . . . .

A. mlaku
B. mangan
C. ketemu
D. akur

2. Pandhawa iku cacahe ana . . . .

A. loro
B. telu
C. papat
D. lima

3. Pambarepe Pandhawa yaiku . . . .

A. Yudhistira
B. Janaka
C. Nakula
D. Sadewa

4. Pambarep tegese . . . .

A. Anak nomer siji sing paling tua
B. Anak terakhir
C. Anak sing tengah
D. Anak sing paling ditresnani

5. Gambar ing ngisor iki jenenge . . . .


A. Janaka
B. Werkudara
C. Nakula
D. Sadewa

6. Gatekna tembang ing ngisor iki

Bapak Pocung renteng-renteng kaya kalung
Dawa kaya ula
Mencokmu ing wesi miring
Sabamu mung saka kutha menyang kutha

Tembang ing duwur iku kalebu tembang . . . .

A. Pocung
B. Mriji
C. Durma
D. Pangkur

7. Sing dicritakake tembang ing duwur yaiku . . . .

A. motor
B. mobil
C. ula dawa
D. sepur

8. Tembung "saba" tegese yaikut . . . .

A. dolan
B. mlaku
C. mlayu
D. mabur

9. Wong kang nglakokake sepur jenenge . . . .

A. masinis
B. Supir
C. tukang
D. kondektur

10. Anak sapi jenenge . . . .

A. belo
B. gudel
C. pedhet
D. cemeng

11. Tembung "didhawuhi" ngokone yaiku . . . .

A. dikongkon
B. dituku
C. ditakoni
D. diseneni

12. Banjir, tanah longsor, lan gempa bumi kalebu . . . .

A. titi mangsa
B. kala mangsa
C. prastawa alam
D. kahanan donya

13. Ing ngisor iki bisa nyebabake banjir, kajaba . . . .

A. got mampet
B. mbuwang sampah ing kali
C. negori wit ing alas
D. ngresiki kali

14. Cublak-cublak suweng kalebu tembang . . . .

A. macapat
B. dolanan
C. dawa
D. cendak

15. Tembung-tembung kanthi basa ngoko - krama - Indonesia ing ngisor iki bener, kajaba . . . .

A. ngayahi - nindakaken - melakukan
B. maca - maos - membaca
C. seneng - bungah - gembira
D. tau - nate - pernah

Baca Juga: Belajar Ukara Tanduk lan ukara tanggap, lengkap jejer wasesa lesan

B. Isian

1. Ngguwak larahan ing . . . . bisa nyebabake banjir

2. Basa kramane "tangan" yaiku . . . .

3. Tembung "mata dara" yen ditulis nganggo aksara Jawa yaiku . . . .

4. Gamane Werkudara yaiku . . . .

5. Kewan kang duwe kuping amba yaiku . . . .

6. Aksara Jawa cacahe ana . . . .

7. Arjuna iku ratu ing . . . .

8. Pegawean sing abot, menawa ditindakake bebarengan dadi . . . .

9. Aku mangan sego, simbah . . . bubur.

10. . . . . kowe nangis? (Ukara pitakon)


C. Uraian

1. Gawea crita pengalaman sing nyenengake (tulisen 2 paragraf wae!)


2. Tulisen krama inggile ukara ing ngisor iki!

a. Bapak lunga menyang kantor.

b. Simbah lagi adus.


3. Gawea ukara nganggo tembung ing ngisor iki!

a. Becak

b. Asu

c. Klambi batik

===

Itulah tadi contoh singkat SOAL Penilaian Akhir Tahun (PAT) Bahasa Jawa Kelas 3 SD. Semoga bermanfaat!

close