Adab Ta'lim Wa Ta'lum (Adab ketika berada di dalam majelis ilmu)

rifanfajrin.com - Adab Ta'lim Wa Ta'lum (Adab ketika berada di dalam majelis ilmu)

Menuntut ilmu (mencari ilmu) adalah sebuah kewajiban bagi seorang muslim. Orang yang berilmu akan ditinggikan beberapa derajat di sisi Alloh daripada orang yang tidak berilmu/jahil/bodoh.

Oleh sebab itu, sangat penting bagi kita agar mengetahui beberapa adab ketika berada di dalam majelis ilmu (adab ta'lim) sehingga ilmu yang kita dapatkan ini ada keberkahan, masuk ke dalam hati dan pikiran, serta kemudian bisa diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari.

Adab Ta’lim Wat Ta’lum (terutama ilmu agama)

Pengertian: Ta’lim Wat Ta’lum adalah belajar dan mengajar

Maksud dan tujuannya adalah memasukan Nur Kalamullah ( cahaya ilmu dan pemahaman ayat Al Quran )

Keutamaan Ta’lim Wat Ta’lum :

1. Mendapatkan sakinah ketenangan jiwa.

2. Dicucuri Rahmat oleh Allah Swt.

3. Dikelilingi para malaikat bershaf-shaf sampai di Arsy Allah Swt.

4. Nama kita di bangga – banggakan oleh Allah Swt di hadapan majelis para malaikat.

5. Menghancurkan 100 majelis lalai bila dilakukan di rumah.


Kerugian apabila tidak di laksanakan Ta’lim Wat Ta’lum :

1. Beramal dengan mengikuti hawa nafsu.

2. Tidak mengetahui nilai akhirat.

3. Syetan akan berdakwah dalam rumah kita sehingga maksiat akan merajalela


Adab – adab Taklim terbagi menjadi dua, yaitu : Adab Zhahiriah dan Adab Batiniah


1. Adab Zhahiriah, diantaranya :

Berwudhu lalu duduk rapat-rapat dengan posisi Iftirasy menghadap qiblat denga tawajjuh kepada Allah Swt dengan memekai wangi-wangian.

Membaca dengan jelas dan teratur bila perlu diulangi sampai tiga kali dan tidak menambah dengan kata-kata sendiri.

Bacalah apa yang tertulis dalam kitab Fadhail A’mal.bila belum mampu membaca dengan betul ayat-ayat Al Quran atau Hadist-Hadist Rasulullah Saw, cukup membaca artinya atau Mafhum hadistnya saja.

Apabila disebut nama dari Rasulullah Saw,disunnahkan bershalawat,apabila nama sahabat r.a disebut ucapkanlah radiallahu anhum dan apabila disebut nama orang-orang yang di laknat maka ucapkanlah laknatul alaihi.

Bila mendengar kabar gembira tentang pahala dan surga ucapkanlah tasbih ,tahmid dan takbir.semoga Allah Swt menganugrahkan kepada diri kita.

Bila mendengar tentang adab dan siksaan kita memohon perlindungan dari Allh Swt dengan berisgtigfar atau mengucapkan “na uudzubillaahi mindzalik”.

Tidak meninggalkan majelis sebelum selesai setan berusaha bagaimana kita berhajat keluar padahal pada saat itu Allah Swt akan menganugrahkan Hidayah,jika terpaksa meninggalkan majelis cukup menggunakan isyarat mengangkat telunjuk untuk berwudhu atau buang air kecil, dua jari untuk buang air besar dan mengangkat lima jari untuk keperluan khusus dan tidak akan kembali lagi pada majelis.

2. Adab Batiniah, diantaranya :

Taz’him Wal Ihtiram : Mengagungkan dan memuliakan
Tashdiq WalYaqin : Membenarkan dan meyakini.
Ta’atsur Bil Qalbi : Berkeswan di dalam hati.
Niyatul Amal Wattabligh : Niat mengamalkan dan menyampaikan

Demikianlah beberapa adab (kesopanan) ketika menuntut ilmu atau berada di dalam suatu majelis ilmu, khususnya ilmu agama.


Semoga bermanfaat.
close