STS Sumatif Tengah Semester 1 Bahasa Jawa Kelas 5 Kurikulum Merdeka

 

sumatif tengah semester bahasa jawa

STS Sumatif Tengah Semester 1 Bahasa Jawa Kelas 5 Kurikulum Merdeka 

Salah satu materi yang diujikan dalam Sumatif Tengah Semester 1 Bahasa Jawa Kelas 5 Kurikulum Merdeka adalah bisa menggunakan basa ngoko dan basa krama secara benar.

Berikut ini beberapa soal latihan STS/Sumatif Tengah Semester 1 Bahasa Jawa Kelas 5 tentang materi basa ngoko dan basa krama.

Semoga bermanfaat.

STS Sumatif Tengah Semester 1 Bahasa Jawa Kelas 5 Kurikulum Merdeka 

Owahana ukara-ukara ing ngisor iki dadi krama alus!

1. Mbah Surip ngombe kopi.

2. Pak Edi lunga menyang Solo.

3. Bu Guru lara untu.

4. Pak Fandi lagi adus.

5. Mbah Kakung uwis tangi turu.

6. Mbah Putri turu jam sewelas wengi.

7. Pak Jiyo mangan sego goreng.

8. Pak Is bali seko sekolah.

9. Pak Rochmad numpak honda.

10. Bu Risa ngrungokke berita radio.

11. Pak Kepala Sekolah nyeluk Firman.

12. Ibu ngongkon Dewi tuku rafia.

13. Paklik Haryono tuku katok ing toko.

14. Mbah Kung maca Quran.

15. Budhe nggawa tas.

Wangsulan/Kunci Jawaban


1. Mbah Surip ngombe kopi.

Mbah Surip ngunjuk kopi.


2. Pak Edi lunga menyang Solo.

Pak Edi tindak dhateng Solo.


3. Bu Guru lara untu.

Bu Guru gerah waja.


4. Pak Fandi lagi adus.

Pak Fandi nembe siram.


5. Mbah Kakung uwis tangi turu.

Mbah Kakung sampun wungu.


6. Mbah Putri turu jam sewelas wengi.

Mbah Putri sare jam sewelas ndalu.


7. Pak Jiyo mangan sego goreng.

Pak Jiyo dhahar sekul goreng.


8. Pak Is bali seko sekolah.

Pak Is kondur saking sekolah.


9. Pak Rochmad numpak honda.

Pak Rochmad nitih honda.


10. Bu Risa ngrungokke berita radio.

Bu Risa mirengake berita radio.


11. Pak Kepala Sekolah nyeluk Firman.

Pak Kepala Sekolah nimbali Firman.


12. Ibu ngongkon Dewi tuku rafia.

Ibu ngutus Dewi tumbas rafia.


13. Paklik Haryono tuku katok ing toko.

Paklik Haryono mundhut/tumbas celana wonten toko.


14. Mbah Kung maca Quran.

Mbah Kung maos Quran.


15. Budhe Watik nggawa tas.

Budhe Watik ngasta tas.


[]

close