Kisi-Kisi Penilaian Akhir Semester 2 Bahasa Jawa Kelas 4 Kurikulum Merdeka tahun 2022/2023

Kisi-Kisi Penilaian Akhir Semester 2 Bahasa Jawa Kelas 4 tahun 2022/2023

1. Tembang macapat, cacahe tembang macapat, jenis-jenis tembang macapat, paugerane tembang macapat, lan watake tembang macapat.

2. Nulis tembang macapat gambuh.

3. Menjelaskan makna kata atau kalimat dalam tembang gambuh.

4. Menjelaskan apa yang dimaksud guru gatra.

5. Menjelaskan apa yang dimaksud guru wilangan.

6. Menjelaskan apa yang dimaksud guru lagu.

7. Paugerane tembang gambuh 7u, 10u, 12i, 8u, 8o 

8. Watake tembang gambuh, yaiku lugas, blaka, tanpa ragu-ragu, terus terang.

9. Cerita pengalaman, jenis-jenis pengalaman. 

10. Basa krama

11. Njawab pertanyaan babagan tradisi Sekaten, lan Ruwatan Bocah Sukerta.

12. Jenis-jenise wacan, contone teks narasi, teks deskripsi, teks eksposisi, teks argumentasi, lan teks persuasi.

13. Nulis aksara Jawa

14. Mengubah aksara latin menjadi aksara Jawa, 

15. Mengubah aksara Jawa dadi aksara latin.

16. Maca Aksara Jawa

17. Sandhangan aksara Jawa

18. Fungsine sandhangan aksara Jawa.

19. Apa sing digatekake (apa yang harus diperhatikan) nalika nembangake tembang macapat (ketika  menyanyikan tembang macapat)

20. Macam-macam sukerta:
a. Ontang-anting : anak siji lanang
b. Ontang-onting : anak siji wadon
c. Kembang sepasang : kembar
d. Sendhang apit pancuran : lanang – wadon – lanang 
e. Pancuran apit sendhang : wadon – lanang – wadon 
f. Uger uger lawang : anak loro lanang kabeh
g. Pendhawa : anak lima lanang kabeh
h. Kedhana Kedhini : anak loro lanang wadon
i. Gondhang kasih : anak loro beda pakulitane, siji ireng siji putih
j. Dhampit : anak lanang wadon lahire bareng
close