Soal Ulangan Bahasa Jawa Kelas 4 Piwulang 1 Semester 1

soal ulangan bahasa jawa kelas 4 piwulang 1 semester 1

Soal Ulangan Bahasa Jawa Kelas 4 Piwulang 1  Semester 1 

Berikut ini adalah soal-soal ulangan bahasa Jawa untuk kelas 4 SD Bab 1 Semester 1. Semoga saoal ini bermanfaat bagi bapak ibu guru yang sedang menyusun soal-soal ulangan bahasa Jawa kelas 4 sebagai inspirasi. Selain semoga beranfaat bagi guru yang sedang menyusun soal, juga smoga post ini bermanfaat bagi siswa yang ingin belajar materi ulangan bahasa Jawa kelas 4 SD bab 1 Semester 1.

A. Pilihen kang bener!

1. Papan kanggo nyimpen pari diarani …….

a. Pedaringan
b. Lumbung
c. Ler-leran
d. Pragen

2. Wortel kalebu jinise tanduran ……

a. Who-wohan
b. Sayuran
c. Pethetan
d. Empon-empon 

3. Tembung pangan, tulis, gambar, sapu, lan bakar kalebu tembung ……

a. Lingga
b. Andhahan
c. Camboran
d. Rangkep

4. Tanduran arupa bebakalan jamu lan bumbu pawon diarani ……..

a. Pasren
b. Pala kesimpar
c. Palawija
d. Apotek hidhup

5. Tuladhane ukara pitakon yaiku ………

a. Pak Sastro wis panen pari minggu kepungkur.
b. Manuk sing cedhak-cedhak sawah gusahen!
c. Kapan anggone menehi rabuk tandurane kuwi?
d. Wah, enak tenan sarapan ing tengah sawah.

6. Tembung ngundhuh iku linggane …….

a. Undhuh
b. Kundhuh
c. Nyundhuh
d. Ngundhuh

7. Aku … bukumu ya.

a. Disilih
b. Sinilih
c. Nyilih
d. Koksilih

8. Tembung tinular iku linggane …..

a. Nular
b. Tular
c. Ular
d. Tularan

9. Aku … wacan bocah.

a. Karang
b. Ngarang
c. Dikarang
d. Kokkarang

10. Sing dudu palawija, yaiku …. .

a. Pohung
b. Kacang
c. Dhele
d. Pari

B. Wangsulana pitakon ing ngisor iki kanthi trep!

1. Kepriye supaya tanduran lemu lan subur?

2. Mangsa panas wis ora ana udan diarani mangsa apa?

3. Sebutna warna-warna ama tanduran!

4. Gawea ukara 2 wae kang nggunakake tembung andhahan!

5. Sebutna linggane tembung-tembung kang kacithak miring ing ngisor iki!

a. Apa wae kang ditandur bisa urip kanthi subur.
b. Tandurane kudu dirabuk lan diwenehi obat.
c. Amarga diopeni, tandurane dadi subur.
d. Tanah ing kene cocoge kanggo nenandur sayuran.
[]
close